Το Bookyourtransfer.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών και δεν προσφέρει ή πoυλάει αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τις κρατήσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερικά και δεν θα μοιραστούν σε άλλους. Έχουν παρθεί όλα τα νόμιμα μέτρα προστασίας όσον αφορά τα συστήματα, τα αρχεία και ημερομηνίες.
Επιπλέον, η εταιρεία μας εγγυάται την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων που εχουν δηλωθεί, αυτα μπορουν να χρησιμοποιηθούν μόνο με εξουσιοδότηση απο τις Δημόσιες Αρχές, ή όταν απαιτηθεί απο δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.